• /´gaid¸wei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường dẫn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đường dẫn
  aerial guideway
  đường dẫn háng không
  ball-bearing guideway
  đường dẫn ổ bi
  column guideway
  đường dẫn kiểu trụ
  guideway at grade
  đường dẫn ở mức mặt đất
  đường rãnh dẫn
  đường trượt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X