• /hə'lu:/

  Thông dụng

  Thán từ

  Hú, hú! xuỵt, xuỵt (xuỵt chó săn hoặc để làm cho người ta chú ý)

  Động từ

  Hú, hú! xuỵt, xuỵt (để xuỵt chó săn hoặc để làm cho người ta chú ý)
  Xuỵt gọi (chó săn)
  Don't haloo untill you are out of the wood
  (tục ngữ) chưa ra khỏi vòng nguy hiểm chớ vội reo mừng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  call , holler , yell

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X