• //'belou//

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng bò rống; tiếng kêu rống lên (vì đau đớn...)
  Tiếng gầm vang (sấm, súng)
  ( số nhiều) ống bể, ống thổi
  a pair of bellows
  ống bể, ống thổi
  Phần xếp của máy ảnh

  Động từ

  Gầm vang, rống

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  bark , bawl , bay , beller , blare , bluster , bray , call , clamor , cry , howl , low , roar , rout , scream , shout , shriek , wail , whoop , yawp , yell , yelp , halloo , holler , vociferate , bell , cy , saul , weep , yap
  noun
  bawl , clamor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X