• /vou´sifə¸reit/

  Thông dụng

  Nội động từ

  La om sòm, quát ầm ĩ

  Ngoại động từ

  La hét, quát tháo

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X