• /´hændʒ´ɔn/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thực hành
  to have hands-on experience of electronic devices
  có kinh nghiệm thực hành về thiết bị điện tử
  Thực tế
  Tai nghe mắt thấy

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tại chỗ
  thực tiễn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X