• /´hæηg¸dog/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người ti tiện, người đê tiện, người lén lút hèn hạ

  Tính từ

  Xấu hổ, hổ thẹn
  a hangdog look
  vẻ xấu hổ
  Ti tiện, đê tiện, lén lút hèn hạ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X