• /´daun¸ka:st/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cúi xuống, nhìn xuống
  with downcast eyes
  mắt nhìn xuống
  Chán nản, nản lòng, thất vọng
  never be downcast
  không bao giờ nên chán nản thất vọng

  Danh từ

  Lò thông hơi (ở mỏ) ( (cũng) downcast shaft)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X