• /ə'ʃeimd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Xấu hổ, hổ thẹn, ngượng
  to feel ashamed
  lấy làm xấu hổ
  to be ashamed of one's bad habits
  xấu hổ vì những tật xấu của mình
  to be ashamed to do something
  xấu hổ không dám làm gì, ngượng không dám làm gì


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X