• /flu:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sán lá, sán gan (trong gan cừu)
  Khoai tây bầu dục
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) cá bơn

  Danh từ ( (cũng) .flue)

  Đầu càng mỏ neo
  Đầu đinh ba (có mấu)
  Thuỳ đuôi cá voi; ( số nhiều) đuôi cá voi

  Danh từ

  Sự may mắn
  to win by a fluke
  may mà thắng

  Động từ

  May mà trúng, may mà thắng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Y học

  sán lá

  Kinh tế

  cá bơn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  certainty , design , plan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X