• Thông dụng

  Phó từ

  Hầu như không bao giờ; hoạ hoằn; rất hiếm khi
  We hardly ever see them now
  dạo này chúng tôi ít khi gặp họ lắm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X