• /´ha:dli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Khắc nghiệt, nghiêm khắc, tàn tệ, cứng rắn
  to be hardly treated
  bị đối xử khắc nghiệt
  Khó khăn, chật vật
  they can hardly understand this leading article
  phải khó khăn lắm họ mới hiểu được bài xã luận này
  Vừa mới, chỉ vừa mới, chỉ vừa phải
  he had hardly spoken when...
  nó vừa mới nói thì...
  Hầu như không
  hardly a day passes but...
  hầu như không có ngày nào mà không...
  hardly ever
  hầu như không bao giờ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X