• /´hæsək/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chiếc gối quỳ (thường) dùng để kê đầu gối khi quỳ, đặc biệt là ở nhà thờ
  Túm cỏ dày
  (địa lý,địa chất) cát kết vôi (ở vùng Ken-tơ)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cát kết mềm

  Xây dựng

  cát kết vôi
  đệm ngồi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X