• /stu:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ghế đẩu
  a bar stool
  một chiếc ghế cao ở quầy giải khát
  ( số nhiều) phân; chất thải rắn từ cơ thể (người)
  (kiến trúc) ngưỡng cửa sổ
  Gốc cây (bị đốn)
  Thanh (gỗ để) buộc chim mồi
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) stool-pigeon
  to fall betweeen two stools
  lưỡng lự giữa hai con đường đâm thành xôi hỏng bỏng không

  Nội động từ

  Mọc chồi gốc, đâm chồi gốc
  Đi tiêu; đi ỉa
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm cò mồi; làm chỉ điểm

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ghế đẩu
  ghế đệm (để quỳ chân)

  Kỹ thuật chung

  đé khuôn (đúc)
  ngưỡng cửa
  máng
  phân
  billous stool
  phân có mật
  mucus stool
  phân nhầy nhớt
  rice water stool
  phân trắng nước gạo
  ống nối

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  talk , tattle , tip

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X