• /'krikit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) con dế
  con dế
  (thể dục,thể thao) môn crikê
  That's not cricket
  (thông tục) không thật thà, ăn gian
  Không có tinh thần thể thao
  Không quân tử
  Bóng chày
  Bản cầu, mộc cầu, tường cầu

  Nội động từ

  Chơi crikê

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bệ sống trâu

  Giải thích EN: A structure on the sloping roof of a building, designed to divert rainwater around an obstruction such as a chimney. Giải thích VN: Một cấu trúc trên một mái nhà dốc, được thiết kế để hứng nước mưa xung quanh một vật cản như một ống khói.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X