• Thông dụng

  Danh từ

  Thuận lợi có được ngay từ đầu cuộc đua, cuộc thi...
  a 10 - minute head start
  10 phút chạy trước
  Sự bắt đầu thuận lợi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X