• /'vɑ:ntiʤ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lợi, lời, lãi
  Lợi thế, ưu thế
  Sự thuận lợi, sự hơn thế
  place (point) of vantage
  vị trí thuận lợi
  to have someone at vantage
  chiếm ưu thế so với ai, thắng thế ai
  (thể dục,thể thao) phần thắng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lợi thế

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X