• /´hed¸stɔk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bệ đỡ trục quay (máy tiện...)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory

  ==

  Kỹ thuật chung

  bệ đỡ
  khung đỡ
  đầu máy tiện
  sliding headstock
  đầu máy tiện di động
  giàn đỡ
  ụ trước
  friction headstock
  ụ trước khớp ma sát
  headstock with gear control (gearedheadstock)
  ụ trước với hộp tốc độ
  lathe headstock
  ụ trước máy tiện
  movable headstock
  ụ trước di động
  sliding headstock
  ụ trước di động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X