• /leɪð/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy tiện ( (cũng) turning lathe)

  Ngoại động từ

  Tiện (vật gì)

  hình thái từ

  V-ing: Lathing

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  máy tiện, tiện, gia công trên máy tiện

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Máy tiện, (v) tiện, gia công trên máy tiện

  Điện

  tiện

  Kỹ thuật chung

  máy tiện
  automatic copying lathe
  máy tiện tự động ghép hình
  automatic lathe
  máy tiện tự động
  automatic turret cutting lathe
  máy tiện đứt tự động
  axle finishing lathe
  máy tiện tinh trục xe
  axle lathe
  máy tiện cốt xe
  axle lathe
  máy tiện trục
  axle peeling lathe
  máy tiện trục
  back-knife woodworking lathe
  máy tiện gỗ có dao sau
  backing-off lathe
  máy tiện hớt lưng
  ball turning lathe
  máy tiện mặt cầu
  bar (stock) lathe
  máy tiện vật liệu thanh
  bar-lathe
  máy tiện thanh
  bench lathe
  máy tiện bàn
  bench lathe
  máy tiện để bàn
  bench lathe
  máy tiện trên bàn
  bent-tail lathe dog
  thiết bị tốc máy tiện đuôi cong
  black lathe
  máy tiện (dùng) muội than
  boring (-and-turning) lathe
  máy tiện đứng
  boring and facing lathe
  máy tiện cụt và doa
  boring lathe
  máy tiện doa
  brake drum lathe
  máy tiện trống thắng
  brass worker's lathe
  máy tiện cao tốc hợp kim
  break lathe
  máy tiện băng lõm
  bulging lathe
  máy tiện ép
  capstan lathe
  máy tiện rơvonve
  center lathe
  máy tiện chống tâm
  center lathe
  máy tiện có mũi tâm
  centering lathe
  máy tiện chống tâm
  centering lathe
  máy tiện có mũi tâm
  centre lathe
  máy tiện chống tâm
  centre lathe
  máy tiện có mũi tâm
  centring lathe
  máy tiện chống tâm
  centring lathe
  máy tiện có mũi tâm
  chasing lathe
  máy tiện ren
  chuck lathe
  máy tiện dùng mâm cặp
  chucking automatic lathe
  máy tiện cặp tự động
  chucking automatic lathe
  máy tiện dùng mâm cặp
  coil winding lathe
  máy tiện (chuyên dùng) quấn dây
  combination lathe
  máy tiện tổ hợp
  copying lathe
  máy tiện chép hình
  copying lathe
  máy tiện công tua
  copying lathe
  máy tiện ghép hình
  core (turning) lathe
  máy tiện thao đúc
  crankshaft lathe
  máy tiện trục khuỷu
  cutter's lathe
  máy tiện cắt đứt
  cutting-off and forming lathe
  máy tiện cắt đứt và tạo hình
  cutting-off lathe
  máy tiện cắt đứt
  cutting-off lathe
  máy tiện đứt
  drilling lathe
  máy tiện cao tốc
  drum lathe
  máy tiện trống tang
  drum lathe
  máy tiện trống thắng
  eccentric lathe
  máy tiện lệch tâm
  end lathe
  máy tiện dùng mâm cặp
  engraving lathe
  máy tiện khắc
  express lathe
  máy tiện cao tốc
  face lathe
  máy tiện cụt
  face plate lathe
  máy tiện cụt
  facing lathe
  máy tiện mặt
  facing lathe
  máy tiện mặt đầu
  facing lathe
  máy tiện mặt mút
  facing lathe
  máy tiện ngang
  fine turning lathe
  máy tiện chính xác
  fine turning lathe
  máy tiện tinh
  finishing lathe
  máy tiện hoàn thiện
  flash-removing lathe
  máy tiện bóc vỏ
  flowing chip lathe
  máy tiện dễ thoát phoi
  foot lathe
  máy tiện đạp chân
  forming lathe
  máy tiện chép hình
  forming lathe
  máy tiện định hình
  full-automatic lathe
  máy tiện tự động
  fully automatic lathe
  máy tiện tự động hoàn toàn
  gap lathe
  máy tiện băng lõm
  gauge lathe
  máy tiện theo dưỡng
  gear lathe
  máy tiện bánh răng
  gear lathe
  máy tiện kép
  general-purpose lathe
  máy tiện đa năng
  grinding lathe
  máy tiện-mài
  hand lathe
  máy tiện tay
  hand tool lathe
  máy tiện để bàn (đồng hồ)
  heavy-duty centre lathe
  máy tiện công suất lớn
  heavy-duty lathe
  máy tiện công suất lớn
  heavy-duty lathe
  máy tiện loại nặng
  high-speed lathe
  máy tiện cao tốc
  horizontal lathe
  máy tiện (nằm) ngang
  lathe bed
  băng máy tiện
  lathe bed
  bệ máy tiện
  lathe bedways
  bàn máy tiện
  lathe carriage
  bàn dao máy tiện
  lathe carrier
  cái tốc (máy tiện)
  lathe center
  mũi tâm (máy tiện)
  lathe center
  mũi tâm máy tiện
  lathe centre
  mũi tâm máy tiện
  lathe chuck
  mâm cặp máy tiện
  lathe dog
  dụng cụ tốc máy tiện
  lathe foot (footpiece)
  chân đế máy tiện
  lathe headstock
  ụ trước máy tiện
  lathe operator
  người điều khiển máy tiện
  lathe spindle
  trục chính máy tiện
  lathe spindle
  trục chỉnh máy tiện
  lathe steady
  giá máy tiện
  lathe toolpost
  giá dao máy tiện
  lathe tools
  dụng cụ máy tiện
  mandrel lathe
  máy tiện có trục gá
  mandril lathe
  máy tiện có trục gá
  manual training lathe
  máy tiện (dùng cho) học nghề
  manufacturing lathe
  máy tiện năng suất cao
  metal spinning lathe
  máy tiện ép
  model maker's lathe
  máy tiện của thợ mẫu
  monitor lathe
  máy tiện rơvonve
  multicut lathe
  máy tiện nhiều dao
  multiple-cornered (turning) lathe
  máy tiện vật nhiều cạnh
  multiple-tool lathe
  máy tiện nhiều dao
  multitool lathe
  máy tiện nhiều dao
  nut lathe
  máy tiện đai ốc
  oval-turning lathe
  máy tiện chi tiết ôvan
  pattern (maker's) lathe
  máy tiện (để gia công) mẫu
  pit lathe
  máy tiện băng lõm
  plain lathe
  máy tiện đơn
  plain-bed lathe
  máy tiện băng phẳng
  plain-bed lathe
  máy tiện hệ phẳng
  plain-turning lathe
  máy tiện dọc
  pole lathe
  máy tiện cột
  polishing lathe
  máy tiện đánh bóng
  portable lathe
  máy tiện di động
  precision lathe
  máy tiện chính xác
  production lathe
  máy tiện năng suất
  profile-turning lathe
  máy tiện chép hình
  pulley lathe
  máy tiện bánh đai
  pulley turning lathe
  máy tiện bánh đai
  rapid production (engine) lathe
  máy tiện năng suất cao
  relief lathe
  máy tiện hớt lưng
  relieving lathe
  máy tiện hớt lưng
  repetition lathe
  máy tiện chép hình
  roll lathe
  máy tiện trục
  roll-turning lathe
  máy tiện trục
  roller burnishing lathe
  máy tiện lăn ép cổ trục
  roughing lathe
  máy tiện khô
  saddle-type turret lathe
  máy tiện rơvonve kiểu yên ngựa
  saddle-type turret lathe
  máy tiện tổ hợp
  sag of lathe bed
  độ võng của thân máy tiện
  screw cutting lathe
  máy tiện ren
  screw-cutting lathe
  máy tiện ren
  screw-cutting lathe
  máy tiện ren tự động
  screw-cutting lathe
  máy tiện vitme
  semi-automatic lathe
  máy tiện nửa tự động
  shear of lathe
  khe trượt (máy tiện)
  single spindle lathe
  máy tiện đơn trục chính
  single spindle lathe
  máy tiện một trục chính
  slicing lathe
  máy tiện cắt đứt
  slide lathe
  máy tiện có bàn trượt
  slide lathe
  máy tiện có ụ trượt
  slide rest lathe
  máy tiện có tụ trượt
  sliding lathe
  máy tiện dọc
  sliding lathe
  máy tiện phẳng
  special lathe
  máy tiện chuyên dùng
  speed lathe
  máy tiện cao tốc
  speed lathe
  máy tiện tốc độ cao
  spindle lathe
  trục chính máy tiện
  spinning lathe
  máy tiện ép
  squaring up lathe
  máy tiện cụt
  standard lathe
  máy tiện thông dụng
  standard lathe
  máy tiện tiêu chuẩn
  stud-lathe
  máy tiện nhanh
  stud-lathe
  máy tiện thanh
  super-express lathe
  máy tiện cao tốc
  super-express lathe
  máy tiện năng suất cao
  super-speed lathe
  máy tiện cao tốc
  surface lathe
  máy tiện cụt
  surface lathe
  máy tiện mặt đầu
  surface lathe
  máy tiện mặt mút
  surface lathe
  máy tiện ngang
  surfacing (-and-boring) lathe
  máy tiện cụt
  surfacing lathe
  máy tiện cụt
  surfacing lathe
  máy tiện mặt đầu
  surfacing lathe
  máy tiện mặt mút
  surfacing lathe
  máy tiện ngang
  T-lathe
  máy tiện cụt
  taper turning lathe
  máy tiện côn (chuyên dùng)
  threading lathe
  máy tiện răng ốc
  threading lathe
  máy tiện ren
  throw lathe
  máy tiện tay
  to lathe off
  dừng (máy tiên)
  tracer lathe
  máy tiện chép hình
  treadle lathe
  máy tiện đạp chân
  trimming lathe
  máy tiện cắt đứt
  turning lathe
  máy tiện ren
  turning-and-horning lathe
  máy tiện đứng
  turret cutting lathe
  máy tiện đứt
  turret lathe
  máy tiện rêvonve
  turret lathe
  máy tiện rơvone
  turret lathe
  máy tiện rơvonve
  turret lathe
  máy tiện vô tâm
  twin-screw lathe
  máy tiện hai trục
  twin-spindle lathe
  máy tiện hai trục
  tyre (turning) lathe
  máy tiện vành bánh xe
  universal lathe
  máy tiện vạn năng
  universal turret lathe
  máy tiện rơvonve vạn năng
  vertical turret lathe
  máy tiện rơvonve đứng
  watch lathe
  máy tiện để bàn
  watch lathe
  máy tiện đồng hồ
  watch maker's lathe
  máy tiện để bàn
  watch maker's lathe
  máy tiện đồng hồ
  wheel center turning lathe
  máy tiện lỗ mayơ bánh xe
  wheel lathe
  máy tiện bánh xe
  wheel lathe
  máy tiện trục bánh xe
  wheel rim lathe
  máy tiện mâm bánh
  wood-copying lathe
  máy tiện gỗ chép hình
  wood-lathe
  máy tiện gỗ
  wood-turning lathe
  máy tiện gỗ
  woodworking copying lathe
  máy tiện gỗ chép hình
  worm-threading lathe
  máy tiện trục vít

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X