• /´mu:vəbl/

  Thông dụng

  Cách viết khác moveable

  Tính từ

  Có thể di động; có thể di chuyển
  movable property
  động sản

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lưu động
  (toán kinh tế ) động sản

  Xây dựng

  di động, có thể di chuyển

  Cơ - Điện tử

  (adj) di động, có thể dichuyển

  Kỹ thuật chung

  lưu động
  movable capital
  vốn lưu động
  di động
  articulated movable support
  sự tựa trên khớp di động
  Bridge, Movable
  cầu có nhịp di động
  freely movable bearing
  gối tựa di động
  hinged movable support
  gối khớp di động
  hinged movable support
  gối tựa khớp di động
  movable arcing contact
  tiếp điểm phóng điện di động
  movable bearing
  gối di động
  movable bearing
  gối tựa di động
  movable bearing
  ổ trục di động
  movable bridge
  cầu di động
  movable center
  mũi tâm di động
  movable center point
  tâm ghi di động
  movable core
  lõi di động được
  movable crane
  cần trục di động
  movable crane
  máy trục di động
  movable dam
  đập di động
  movable extractor duct
  ống hút di động
  movable floor
  sàn di động
  movable form
  ván khuôn di động
  movable form, travelling form
  ván khuôn di động
  movable frame
  khung di động
  movable framework
  ván khuôn di động
  movable grate
  lưới di động
  movable grid
  lưới di động được
  movable head
  đầu di động (trượt do)
  movable headstock
  ụ trước di động
  movable hinge
  khớp di động
  movable installation
  thiết bị di động
  movable jaw
  hàm di động
  movable jaw
  mỏ cặp di động
  movable joint
  mối nối di động
  movable kidney
  thận di động
  movable part
  bộ phận di động
  movable partition
  vách ngăn di động
  movable rest beam
  dầm có gối di động
  movable rest beam
  rầm có gối di động
  movable rocker bearing
  gối tựa di động
  movable sash
  cánh cửa di động
  movable scaffolding
  giàn giáo di động
  movable screen
  sàng di động
  movable shadow wall
  màn chắn di động
  movable span
  nhịp (cầu) di động
  movable sprayer
  máy phun di động
  movable support
  điểm tựa di động
  movable support
  gối tựa di động
  movable support
  vì chống di động
  movable tank support
  giá đỡ thùng chứa di động
  movable weight
  khối nặng di động
  Russell movable-wall oven
  lò Russell có các thành di động
  động sản
  tháo lắp được
  movable dam
  đập tháo lắp được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X