• /¸hetəroudʒi´ni:iti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính hỗn tạp, tính khác thể, tính không đồng nhất

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính không thuần nhất, tính phức tạp, tính hỗn tạp

  Kỹ thuật chung

  tính không đồng nhất

  Kinh tế

  tính không đồng nhất (của hàng hóa)

  Địa chất

  không đồng nhất, hỗn tạp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X