• /dɪˈvɜrsɪti , daɪˈvɜrsɪti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính đa dạng
  diversity of the national economy
  tính đa dạng của nền kinh tế quốc gia

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tính nhiều vẻ
  tính phong phú

  Điện lạnh

  sự đa dạng
  sự phong phú

  Kỹ thuật chung

  nhiều thứ
  loại
  sự khác nhau
  sự phân tập
  angle diversity
  sự phân tập góc
  dual diversity
  sự phân tập đôi
  dual diversity
  sự phân tập kép
  frequency diversity
  sự phân tập tần số
  in-band diversity
  sự phân tập trong dải
  polarization diversity
  sự phân tập phân cực
  quadruple diversity
  sự phân tập bậc bốn
  site diversity
  sự phân tập vị trí
  space diversity
  sự phân tập vị trí (không gian)
  spaced antenna diversity
  sự phân tập trên anten đặt (ngăn) cách
  spaced antenna diversity-SAD
  sự phân tập trên anten đặt (ngăn) cách
  time diversity reception
  sự phân tập trong thời gian


  Kinh tế

  tính đa dạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X