• /dai¸və:sifi´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đa dạng hoá

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đa dạng hóa

  Kinh tế

  đa dạng hóa
  business diversification
  đa dạng hóa kinh doanh
  concentration diversification
  sự đa dạng hóa đồng tâm
  congruent production diversification
  sự đa dạng hóa sản xuất thích hợp
  diversification of export
  đa dạng hóa xuất khẩu
  diversification of investment
  đa dạng hóa đầu tư
  diversification of products
  đa dạng hóa sản phẩm
  diversification of the economy
  đa dạng hóa nền kinh tế
  horizontal diversification
  sự đa dạng hóa chiều ngang
  lateral diversification
  đa dạng hóa hàng ngang
  liquidity diversification
  đa dạng hóa khả năng thanh tiêu
  money demand for diversification
  nhu cầu đa dạng hóa tiền tệ
  portfolio diversification
  đa dạng hóa danh mục đầu tư
  product diversification
  sự đa dạng hóa sản phẩm
  đa giác hóa (vốn, công nghiệp, xí nghiệp, sản phẩm...)
  đa nguyên hóa
  vertical diversification
  đa nguyên hóa hàng dọc
  sự đa dạng hóa
  concentration diversification
  sự đa dạng hóa đồng tâm
  congruent production diversification
  sự đa dạng hóa sản xuất thích hợp
  horizontal diversification
  sự đa dạng hóa chiều ngang
  product diversification
  sự đa dạng hóa sản phẩm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X