• (đổi hướng từ Hibernating)
  /´haibəneit/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Ngủ đông (động vật)
  Nghỉ đông ở vùng ấm áp (người)
  Không hoạt động, không làm gì, nằm lì

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X