• /in´æktiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không hoạt động, thiếu hoạt động, ì

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  không hoạt hóa

  Xây dựng

  không có hoạt tính
  không làm
  inactive population
  số dân không làm việc

  Kỹ thuật chung

  không hoạt động
  inactive age
  thời kỳ không hoạt động
  inactive allele
  alen không hoạt động
  inactive character
  ký tự không hoạt động
  inactive file
  tệp không hoạt động
  inactive line
  đường dây không hoạt động
  inactive line
  tuyến không hoạt động
  inactive node
  nút không hoạt động
  inactive page
  trang không hoạt động
  inactive program
  chương trình không hoạt động
  inactive record
  bản ghi không hoạt động
  inactive state
  trạng thái không hoạt động
  inactive station
  trạm không hoạt động
  inactive time
  thời gian không hoạt động
  inactive volume
  khối không hoạt động
  inactive volume
  dung lượng không hoạt động
  inactive window
  cửa sổ không hoạt động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X