• /'haiərα:ki/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hệ thống cấp bậc; thứ bậc, tôn ti (trong giới tu hành công giáo, trong chính quyền, trong các tổ chức...)
  Thiên thần, các thiên thần

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hệ thứ bậc
  trật tự
  hierarchy of category
  trật tự của các phạm trù
  hierarchy of sets
  trật tự của các tập hợp

  Xây dựng

  tôn ti

  Kỹ thuật chung

  ngôi thứ
  đẳng cấp
  digital hierarchy
  đẳng cấp digital
  multiplex hierarchy
  đẳng cấp ghép kênh
  protocol hierarchy
  hệ đẳng cấp giao thức
  Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
  hệ đẳng cấp số đồng bộ
  hệ phân cấp
  sự phân cấp
  memory hierarchy
  sự phân cấp bộ nhớ
  protocol hierarchy
  sự phân cấp giao thức
  storage hierarchy
  sự phân cấp bộ nhớ

  Kinh tế

  hệ thống cấp bậc
  thứ bậc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X