• (đổi hướng từ Sits)
  /sit/

  Thông dụng

  Nội động từ .sat

  Ngồi
  to sit round the fire
  ngồi xung quanh lửa
  to sit still
  ngồi yên
  to sit in state
  ngồi chễm chệ, ngồi oai vệ
  to sit tight
  (thông tục) ngồi lỳ; không lay chuyển, không nhượng bộ; nghiến răng rán sức
  to sit for an examination
  đi thi
  Đậu (chim)
  Ấp (gà mái)
  sitting hen
  gà đang ấp
  the hen wants to sit
  gà muốn ấp
  Họp, nhóm họp
  Parliament is sitting
  quốc hội đang họp
  Vừa, hợp (quần áo)
  dress sit well
  quần áo vừa vặn

  Ngoại động từ

  Ngồi, cưỡi
  to sit a horse well
  ngồi vững trên lưng ngựa
  Đặt (đứa trẻ) ngồi
  to sit a child on the table
  đặt đứa bé ngồi lên bàn

  Cấu trúc từ

  to sit down
  ngồi xuống
  to sit for
  đại diện cho
  to sit for Hanoi
  đại diện cho Hà nội (quốc hội)
  Ngồi làm mẫu (cho hoạ sĩ vẽ)
  to sit in
  tham gia, dự vào
  (thông tục) trông trẻ
  Biểu tình ngồi
  to sit on (upon)
  ngồi họp bàn về
  to sit on (upon)
  (từ lóng) trấn áp, đàn áp
  to sit out
  không tham gia (nhảy...)
  Ngồi cho đến hết buổi (thuyết trình...)
  to sit over
  (đánh bài) ngồi tay trên
  Ở thế lợi
  to sit under
  ngồi nghe giảng đạo
  to sit up
  ngồi dậy
  Đứng lên hai chân sau (chó)
  (thông tục) giật mình, ngạc nhiên
  to sit at home
  ngồi nhà; ăn không ngồi rồi
  to sit down hard on a plan
  cương quyết chống một kế hoạch
  to sit down under a abuse
  cúi đầu chịu nhục; ngậm bồ hòn làm ngọt
  to sit somebody out
  ngồi lâu hơn ai
  to sit up late
  thức khuya
  to make somebody sit up
  (thông tục) bắt ai làm việc vất vả; làm cho ai đau; làm ai phải ngạc nhiên
  to sit up and take notice
  (thông tục) đột nhiên có cái gì làm cho mình phải chú ý
  to sit well
  ngồi đúng tư thế (trên mình ngựa)
  food sit heavily on the stomach
  thức ăn lâu tiêu
  his principles sit loosely on him
  anh ta không theo đúng những nguyên tắc của mình
  sit the wind there?
  có phải ở đấy không?
  Có phải tình hình như thế không?

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X