• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  đơn cực
  đồng cực
  homopolar bond
  liên kết đồng cực
  homopolar bond
  sự liên kết đồng cực
  homopolar component
  thành phần đồng cực
  homopolar generator
  máy phát điện đồng cực
  homopolar machine
  máy phát điện đồng cực
  homopolar series
  dãy đồng cực
  một cực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X