• /hu´ra:/

  Thông dụng

  Cách viết khác hurray

  hu'rei
  thán từ
  Hoan hô
  hip, hip, hurrah!
  hoan hô! hoan hô!

  Danh từ

  Tiếng hoan hô

  Nội động từ

  Hoan hô

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X