• /hip/

  Thông dụng

  Danh từ

  (giải phẫu) hông
  (kiến trúc) mép bờ (mái nhà)
  (thực vật học) quả của cây tầm xuân ( (cũng) rose-hip)
  Chứng u uất, sự ưu phiền ( (cũng) hyp)
  to have someone on the hip
  thắng thế ai
  Đặt ai vào thế bất lợi
  To smite somebody hip and thigh

  Xem smite

  Ngoại động từ

  Làm chán nản, làm phiền muộn

  Thán từ

  Hoan hô!

  Tính từ

  Hợp thời, tân thời
  Sành điệu, hợp thời trang

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  góc đỉnh hồi

  Giải thích EN: The external angle formed at the junction of two sloping sides of a hip roof.

  Giải thích VN: Một góc nhìn từ bên ngoài được hình thành bởi sự giao cắt của hai sườn dốc hai bên của mái hình tháp.

  góc đỉnh nóc

  Y học

  hông, háng, vùng cơ thể nơi xương đùi khớp với khung chậu

  Kỹ thuật chung

  biên trên
  chái nhà
  khe mái
  mái hồi

  Kinh tế

  cẳng bò sau
  đùi
  quả tầm xuân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X