• /'fænfeə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kèn lệnh ( (cũng) fanfaronade)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự phô trương ầm ỹ; sự phô trương loè loẹt

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  nhạc hiệu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X