• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác sulphateỵ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như sulphate

  Kỹ thuật chung

  sunfat
  ammonium sulfate
  amoni sunfat
  atropine sulfate ophthalmic solution
  dung dịch atropin sunfat nhãn khoa
  calcium sulfate treated mud
  bùn được xử lý canxi sunfat
  copper sulfate
  đồng sunfat
  iron sulfate
  sắt sunfat
  lead sulfate
  chì sunfat
  magnesium sulfate
  manhê sunfat MgSO4
  magnesium sulfate soundness loss
  tổn thất sức bền chống sunfat manhê
  methylaminophenol sulfate
  metylaminophenol sunfat
  potassium aluminum sulfate
  kali nhôm sunfat
  potassium sulfate
  kali sunfat
  sodium sulfate
  natri sunfat
  sulfate activation
  sự hoạt hóa sunfat
  sulfate attack
  sự ăn mòn sunfat
  sulfate attack
  sự sunfat ăn mòn
  sulfate corrosion
  sự sunfat ăn mòn
  sulfate excitation
  sự kích thích sunfat
  sulfate pulp
  bột giấy sunfat
  sulfate pulping
  nghiền sunfát
  sulfate resistance
  tính bền sunfat
  sulfate salty chalk
  đất mặn sunfat
  sulfate-resistant binder
  chất kết dính bền sunfat
  sunphat
  calcium sulfate
  canxi sunphat
  iron sulfate
  sắt sunphat
  lead sulfate
  chì sunphat
  manganuos sulfate bath method
  phương pháp bể sunphat mangan (II)
  sulfate attack
  sự tấn công của sunphat
  sulfate pulp
  bột giấy sunphat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X