• /hai,pɔθi'keiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cầm đồ, sự đem thế nợ

  Kinh tế

  quyền của chủ ngân hàng
  sự cầm cố
  tài sản thế chấp của chủ tàu
  thế chấp
  general letter of hypothecation
  thư thế chấp chung
  general letter of hypothecation
  thư thế chấp tổng quát
  hypothecation certificate
  giấy chứng thế chấp
  hypothecation insurance
  bảo hiểm (việc) thế chấp
  hypothecation insurance
  bảo hiểm việc thế chấp
  letter of hypothecation
  thư dự chi thế chấp hàng hóa
  letter of hypothecation
  thư thế chấp
  letter of hypothecation
  tờ thế chấp
  việc cầm cố
  việc thế chấp
  hypothecation insurance
  bảo hiểm (việc) thế chấp
  hypothecation insurance
  bảo hiểm việc thế chấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X