• Tiêu bản:ɪdiəmætɪk◂

  Thông dụng

  Cách viết khác idiomatical

  Tính từ

  (thuộc) thành ngữ; có tính chất thành ngữ
  Có nhiều thành ngữ
  idiomatic language
  ngôn ngữ có nhiều thành ngữ
  (thuộc) đặc ngữ
  Phù hợp với đặc tính của một ngôn ngữ
  to speak idiomatic English
  nói tiếng Anh rất Anh
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có đặc tính rõ rệt
  an idiomatic composer
  một nhà soạn nhạc có đặc tính rõ rệt


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X