• /kə´loukwiəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thông tục
  a colloquial word
  từ thông tục

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thông tục

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  correct , formal , standard , stilted

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X