• /´aidlə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người ăn không ngồi rồi; người lười biếng
  (kỹ thuật) bánh xe đệm, bánh xe dẫn hướng ( (cũng) idle wheel)
  (kỹ thuật) Puli đệm ( (cũng) idle pulley)
  Toa (xe lửa) chở hàng đệm

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bánh răng trung gian, bánh đệm, bánh dẫn hướng, bánh chạy không

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Bánh răng trung gian, bánh đệm, bánh dẫn hướng, bánh chạy không

  Hóa học & vật liệu

  con lăn không tải
  puli nghịch chuyển

  Kỹ thuật chung

  bánh chạy không
  bánh puli đệm
  tính hiệu thấp tần, sóng thấp tần
  the wave with lower frequency is called idler
  sóng có tần số thấp hơn gọi là sóng thấp tần
  bánh răng
  gear idler
  bánh răng tiếp lực
  idler gear
  bánh răng cân bằng
  idler gear
  bánh răng chạy không
  idler gear
  bánh răng trung gian
  idler sprocket
  bánh răng xích chạy không
  idler wheel
  bánh răng chạy không
  idler wheel
  bánh răng đệm
  idler wheel
  bánh răng trung gian
  reverse idler gear shaft
  trục bánh răng trung gian số lùi
  bánh răng chủ động
  bánh xe dẫn hướng
  bộ chạy không
  bộ đệm
  puli căng
  puli dẫn hướng

  Địa chất

  puli dẫn hướng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X