• /droun/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) ong mật đực
  Kẻ lười biếng, kẻ ăn không ngồi rồi
  Tiếng o o, tiếng vo ve
  Bài nói đều đều; người nói giọng đều đều
  Kèn túi; tiếng ò è của kèn túi
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (hàng không) máy bay không người lái

  Động từ

  Kêu o o, kêu vo ve; kêu ò è (như) tiếng kèn túi
  Nói giọng đều đều
  ( (thường) + away) làm biếng, ăn không ngồi rồi
  to drone away one's life
  ăn không ngồi rồi phí hết cuộc đời

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  máy bay không người lái

  Kỹ thuật chung

  phương tiện tự động

  Giải thích EN: 1. a land, sea, or air vehicle that is remotely or automatically controlled.a land, sea, or air vehicle that is remotely or automatically controlled.2. the control mechanism of such a vehicle.the control mechanism of such a vehicle.

  Giải thích VN: 1. phương tiện đường bộ, biển hoặc hàng không được điều khiển tự động từ xa 2. cơ chế vận hành của loại máy trên.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X