• /im¸pa:ʃi´æliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác impartialness

  Danh từ
  Tính công bằng, tính không thiên vị, tính vô tư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X