• /nju:´træliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất trung lập; thái độ trung lập
  (hoá học) trung tính

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tính trung lập

  Điện lạnh

  tính trung hòa
  gas neutrality
  tính trung hòa của khí

  Kinh tế

  sự trung lập
  tình trạng trung lập
  tính trung lập
  neutrality of money
  tính trung lập của tiền tệ
  tính cách trung lập
  trung tính
  monetary neutrality
  trung tính tiền tệ
  super-neutrality
  siêu trung tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X