• /'ekwiti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính công bằng, tính vô tư
  Tính hợp tình hợp lý
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) yêu sách hợp tình hợp lý; quyền lợi hợp tình hợp lý
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) luật công lý (hệ thống luật pháp tồn tại song song và bổ sung cho luật thành văn)
  ( Equity) công đoàn diễn viên
  (số nhiều) cổ phần không có lãi cố định
  Giá trị tài sản bị cấm cố (sau khi trừ thuế má)
  Giá trị tài sản

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cổ phần

  Điện tử & viễn thông

  quỹ riêng

  Kinh tế

  công chính
  quyền lợi theo luật công bằng
  equity ratio
  tỉ suất quyền lợi theo luật công bằng
  sự công bằng
  horizontal equity
  sự công bằng ngang nhau
  vốn cổ đông, tiền vốn

  Giải thích VN: Chứng chỉ cho phép trái chủ được quyền đầu tiên đối với trang thiết bị trong trường hợp vốn và lãi không được trả khi đáo hạn. Quyền sở hữu tài sản đối với trang thiết bị được lưu giữ theo tên của người thụ ủy thường là ngân hàng, cho đến khi trái phiếu được trả hết.

  vốn cổ phần
  common equity
  vốn cổ phần chung
  corporate equity
  vốn cổ phần công ty
  equity capital
  vốn cổ phần thường
  equity earnings
  tiền lời của vốn cổ phần
  equity financing
  tài trợ bằng vốn cổ phần
  equity gearing
  tỷ lệ vốn cổ phần (vốn tự có)
  equity issue
  sự phát hành vốn cổ phần
  equity method
  phương pháp vốn cổ phần
  equity securities
  chứng khoán góp vốn cổ phần
  equity share capital
  vốn cổ phần thường
  expanded equity method
  phương pháp vốn cổ phần mậu dịch
  return on equity (ROE)
  lãi vốn, thu nhập từ vốn cổ phần


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X