• /im´pɔndərəbəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (vật lý) không có trọng lượng; rất nhẹ
  Không thể cân được, không thể đo lường được
  (nghĩa bóng) không thể lường được

  Danh từ

  Cái không thể lường được

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  không trọng lượng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X