• /¸inə´pri:ʃəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không đáng kể
  an inappreciable difference
  sự khác biệt không đáng kể
  Không đánh giá được

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  không đáng kể
  không quan trọng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X