• /¸indi´stiηgwiʃəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thể phân biệt được

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  không phân biệt được
  không rõ ràng
  đồng nhất

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X