• /im¸prɔbə´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác improbableness

  Danh từ
  Tính không chắc có thực, tính không chắc sẽ xảy ra
  Cái không chắc có thực, cái không chắc sẽ xảy ra; chuyện đâu đâu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X