• /´rɛəriti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hiếm có, sự ít có; vật hiếm có, của hiếm
  Sự loãng đi (không khí)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự khan hiếm
  tình trạng khan hiếm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X