• Thông dụng

  Thành Ngữ

  in a hurry
  vội vàng, hối hả, gấp rút
  dễ dàng
  Today is a day I shall not forget in a hurry
  Hôm nay la ngày mà tôi không thể dễ dàng quên được

  Xem thêm hurry

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X