• Thông dụng

  Thành Ngữ

  in the black
  có nhiều tiền, đang gặp may
  I'm in the black, I always have a lot of moneys in my pocket!
  Tôi đang gặp may, lúc nào tôi cũng có nhiều tiền trong túi!

  Kinh tế

  bút toán đen
  có số dư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X