• Thông dụng

  Phó từ ( (cũng) .insomuch .as)

  Vì, bởi vì
  inasmuch as he cannot come, I propose that the meeting be postponed
  vì ông ấy không đến được, tôi đề nghị hoãn cuộc họp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X