• /in¸keipə´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự không đủ khả năng, sự bất tài, sự bất lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X