• /´pauəlisnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự không có quyền hành, tình trạng không có quyền hành; sự không có sức mạnh
  Sự bất lực, tình trạng hoàn toàn không có khả năng (về vấn đề..)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X