• /¸inkə´pæsiti/

  Thông dụng

  Cách viết khác incapableness

  Danh từ

  Sự không đủ khả năng, sự không đủ năng lực, sự bất lực
  (pháp lý) sự thiếu tư cách
  his incapacity to stand for elections
  sự thiếu tư cách ra ứng cử


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X